PB : 01/03/2017 : Witboek ‘toekomst van de EU’: meer van hetzelfde

Witboek ‘toekomst van de EU’: meer van hetzelfde

 

De Europese Commissie heeft vandaag bij monde van Jean-Claude Juncker een ‘White Paper’ gepresenteerd over de toekomst van de Europese Unie. Het document bevat 5 scenario’s die variëren van 1) verder doen alsof er niet aan de hand is, 2) een veredelde gemeenschappelijke markt, 3) een Europa van twee snelheden of 4) een federale Unie die de 27 lidstaten verder doet gaan in alle domeinen. Maar zelfs in een scenario waarin men 5) minder maar meer efficiënt wil doen, gaat men nog steeds uit van bijvoorbeeld een gemeenschappelijk migratiesysteem of een gemeenschappelijke buitenlandse – en defensiepolitiek.

In de hoop haar overeind te houden, spreekt de Commissie uitdrukkelijk haar voorkeur uit voor een strak gereglementeerde eurozone. De Commissie pleit onverholen voor eigen middelen hoewel dat in slechts één scenario thuishoort. Met dit Witboek en zijn 5 scenario’s is er niets nieuws onder de zon. Het is allemaal al geschreven, geopperd, bestudeerd en in rapporten gegoten.

Een 6de scenario, namelijk dat van een ordelijke opdeling van de eurozone en een scenario waarbij bevoegdheden opnieuw naar de lidstaten terugvloeien, vindt men niet terug in het Witboek. Het is nochtans het ultieme scenario om te komen tot een afgeslankte en vrijwillige Europese intergouvernementele samenwerking zoals die bestond voor het Verdrag van Maastricht, om zo de vrijheid van de burgers en de soevereiniteit van de naties te herwinnen.

Het ware voor Juncker én de Europeanen beter geweest de Engelstalige term voor Witboek (‘White Paper’) ter harte te nemen en de zogezegde nieuwe toekomst van deze EU te beperken tot een wit blad papier.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...