PB : 03/03/2017 : Een vijfde meer incidenten op bussen en trams van De Lijn

Een vijfde meer incidenten op bussen en trams van De Lijn

 

Agressie tegen chauffeurs kost belastingbetaler 353.343 euro

 

Het aantal incidenten op de bussen en trams van De Lijn is in de eerste drie trimesters van 2016 met een vijfde gestegen tegenover 2015, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Als incidenten worden beschouwd: fysieke of verbale agressie tegen chauffeurs, incidenten tussen reizigers of andere medewerkers en vandalisme. In 2015 vonden er 6.284 incidenten plaats op trams en bussen. In de eerste drie trimesters van 2016 ging het 5612 incidenten. Geëxtrapoleerd naar een volledig jaar zou dit neerkomen op een totaal van 7483 incidenten, een stijging van 19% tegenover 2015.

Opvallend is dat de stijging vooral een gevolg is van de spectaculaire toename van het aantal incidenten in de provincie Antwerpen, waar in de eerste drie trimesters van 2016 maar liefst 44% meer incidenten waren in vergelijking met 2015. In Vlaams-Brabant was er een lichte stijging van 1,9%. In Oost-Vlaanderen (-11%), West-Vlaanderen (-15%) en Limburg (-17%) was er een afname van het aantal incidenten. In 2016 vond maar liefst twee derde (66%) van alle incidenten op trams of bussen plaats in de provincie Antwerpen. 9,8% van de incidenten vond plaats in West-Vlaanderen, 9% in Vlaams-Brabant, 8,1% in Limburg en 6,6% in Oost-Vlaanderen.

Het aantal incidenten waarbij een chauffeur slachtoffer was, bleef in 2016 stabiel tegenover 2015. In 2015 werden 1.495 chauffeurs van De Lijn slachtoffer van fysiek of verbaal geweld. In de eerste drie trimesters van 2016 waren dat er 1.123. Ook bij het geweld op chauffeurs blijkt Antwerpen met kop en schouders boven de andere provincies uit te steken. In 2016 vond 41% van het geweld op buschauffeurs plaats in de provincie Antwerpen, 16% in Limburg, 15,7% in West-Vlaanderen, 14,3% in Vlaams-Brabant en 13% in Oost-Vlaanderen.

Dit geweld op buschauffeurs heeft een grote maatschappelijke kostprijs. In 2016 waren chauffeurs van De Lijn samen maar liefst 1.308 uren werkonbekwaam ten gevolge van agresssiegerelateerde arbeidsongevallen, met een totale kostprijs van 353.343 euro. Het aantal gerechtelijke procedures tegen de daders van agressie blijft echter minimaal. In 2015 waren er 4 vonnissen in dat verband en werden vier procedures gestart. In 2016 was er nauwelijks één vonnis en werden geen bijkomende procedures gestart. Gezien het lage aantal vervolgingen en veroordelingen is D’Haeseleer van mening dat bij fysiek geweld op trams en bussen van de vervoersmaatschappij De Lijn consequent klacht moet indienen met burgerlijke partijstelling, niet alleen om de geleden schade te recupereren, maar ook en vooral om een voorbeeld te stellen en andere geweldenaars af te schrikken. “Een kordaat bestraffingsbeleid is de beste preventie”, aldus Dhaeseleer.

D’haeseleer wil dat van de veiligheid op ons openbaar  vervoer een prioriteit gemaakt wordt: “Als de overheid de Vlamingen wil overtuigen om vaker de auto te ruilen voor het openbaar vervoer dan is het van groot belang dat het openbaar vervoer kwalitatief is. Het waarborgen van de veiligheid moet daarbij een eerste prioriteit zijn. Helaas moet ik vaststellen dat het ondanks de investeringen in camera’s en alarmsystemen in de voertuigen nog steeds niet de goede richting uitgaat. Er moet dringend een einde gemaakt worden aan het klimaat van straffeloosheid. Wie in een bus of tram geweld pleegt, moet dan ook consequent vervolgd en bestraft worden.”

Bijlagen:

–         Vraag Guy D’Haeseleer en antwoord minister Weyts

–         Excell-tabel met berekening percentages en evolutie

Wim Van Osselaer
Fractiesecretaris

Vrg 631 antw 631 incidenten De Lijn

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...