PB : 04/10/2017 : Steeds meer illegalen aangehouden: 22.726 illegalen gearresteerd in 2016

Steeds meer illegalen aangehouden: 22.726 illegalen gearresteerd in 2016

 

Maar Francken zet 6,5% minder illegalen het land uit dan De Block

 

Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij staatssecretaris Francken blijkt dat onder deze regering meer illegalen worden geïntercepteerd, maar ook dat er minder het land worden uitgezet.

Onder de regering-Di Rupo (2012-2014) werden op jaarbasis gemiddeld 18.183 illegalen aangehouden; onder de regering-Michel (2015-2016) loopt dat op tot gemiddeld 20.282 of een toename met 11%. Het aantal gearresteerde illegalen stijgt immers jaar na jaar. Terwijl in 2014 16.041 illegalen aangehouden werden, zijn er dat in 2016 al 22.726. De opvallende stijging is uiteraard vooral het gevolg vaan de asielvloedgolf van de voorbije jaren.

Tegenover deze verhoogde interceptie staat evenwel dat onder staatssecretaris Francken minder illegalen worden opgesloten met het oog op uitzetting dan onder toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block het geval was. Zij sloot in 2012-2014 gemiddeld 3.356 illegalen op in gesloten centra, of 18,5% van de onderschepte illegalen. Bij Francken was dat in 2015-2016 gemiddeld slechts 3.136, of 15,5% van de aangehouden illegalen. De rest (14.828 in 2015 en 19.455 in 2016) kreeg enkel een bevel om het grondgebied te verlaten en loopt met andere woorden gewoon vrij rond in België. Als men beide gemiddelden tegen elkaar afweegt, dan betekent dit dat Francken 6,5% minder illegalen met oog op uitzetting opsloot dan De Block.

Filip Dewinter: “Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat deze regering volkomen faalt in haar uitzettingsbeleid. De achilleshiel van Francken in dat verband is dat er ruim onvoldoende plaatsen zijn in gesloten instellingen waarin illegalen kunnen worden ondergebracht in afwachting van hun uitzetting. En dus laat hij veruit de meeste geïntercepteerde illegalen zonder meer terug vrij. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Toen er in 2015 massa’s asielzoekers dit land binnenstroomden, slaagde de staatssecretaris er in een mum van tijd in om duizenden opvangplaatsen te creëren, wat de belastingbetaler tientallen, zo niet honderden miljoenen heeft gekost. Wat houdt deze regering tegen om hetzelfde te doen wat het aantal plaatsen in gesloten instellingen betreft, te meer daar de asielinstroom intussen toch voor een stuk is afgenomen? De vraag stellen is ze meteen beantwoorden: er bestaat geen politieke wil om even krachtdadig op te treden voor het uitwijzingsbeleid als men dat voor het onthaalbeleid heeft gedaan en nog steeds doet.”

Bijlage 1: antwoord op de schriftelijke vraag nr. 1199 van Filip Dewinter aan staatssecretaris Francken, waarin u ook de tabellen vindt met de afzonderlijke cijfers voor Antwerpen, Gent, Charleroi, Brussel, Mechelen en Luik.

Bijlagen 2: samenvattende tabellen voor heel België.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

Bijlage 1 – 2017 SV N 1199 – Dewinter 1199 – def

Bijlage 2 – Samenvattende tabellen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...