PB : 06/03/2017 : Kloof in onderwijs: Crevits ziet plots het licht… maar wel vrij laat

Kloof in onderwijs: Crevits ziet plots het licht… maar wel vrij laat

 

Vlaams Belang: “Blij dat Crevits eindelijk onze analyse deelt”

 

Vandaag komt Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkbaar tot de vaststelling dat er in het onderwijs sprake is van “een gigantische kloof tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie thuis Turks of Arabisch spreekt”.  De minister heeft het over een situatie die nauwelijks of niet verbetert en besluit dat er blijkbaar onvoldoende bereidheid is tot volledige integratie.

Het Vlaams Belang sluit zich daar bij monde van Chris Janssens bij aan. “Wij zijn van mening dat Minister Crevits eindelijk het spreekwoordelijke licht ziet maar rijkelijk te laat.  Onze partij beklemtoont al jarenlang dat er van allochtone ouders veel meer actief engagement mag en kan worden verwacht,” aldus Janssens.

Zou het kunnen dat de minister vanuit het onderwijs steeds meer signalen bereiken dat de groeiende diversiteit in ons onderwijs voor steeds meer problemen zorgt en onze eigen identiteit steeds meer in de verdrukking komt?  “Diversiteit in het onderwijs is vaak geen verrijking. Leerkrachten zijn in de praktijk soms meer bezig met het overbruggen van taal- en culturele barrières, dan met kennisoverdracht,” aldus Tom Van Grieken.

Voor het Vlaams Belang liggen de oplossingen alvast niet bij voorstellen zoals het aanbieden van een Maghrebijns dessertenbuffet bij een oudercontact.  Tom Van Grieken is duidelijk: “Het is aan de allochtone ouders om zich aan te passen. En dit betekent meteen ook het zich voegen naar de bestaande werk- en communicatiemethodes van het onderwijs in Vlaanderen.”

Bob De Brabandere
Politiek secretaris van de voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...