PB : 06/12/2017 : De olifant in het klaslokaal heet immigratie

De olifant in het klaslokaal heet immigratie

 

Chris Janssens: “De oververtegenwoordiging van anderstalige leerlingen in bepaalde scholen, kraakt de fundamenten van ons onderwijs.”

 

Het PIRLS-rapport dat het Vlaamse onderwijs gisteren kreeg toebedeeld, was opnieuw vernietigend. Nergens daalde het niveau begrijpend lezen zo drastisch als in Vlaanderen. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens wordt over een van de belangrijkste oorzaken echter duchtig gezwegen.   

Vlaamse scholieren doen het slechter in begrijpend lezen dan hun leeftijdsgenoten in 31 andere onderzochte landen. We zakken in tien jaar tijd van de 9de naar de 32ste plaats. Geen enkele regio neemt een dergelijke duik richting afgrond. Opmerkelijk: waar vroeger het verschil tussen de sterke en zwakke leerlingen eerder groot was, zijn de verschillen vandaag relatief klein. Het onderwijsniveau daalt met andere woorden structureel. Dat sterkt de vaststelling uit eerdere PISA-studies dat een teveel aan anderstaligen een negatieve invloed heeft op het onderwijsniveau. De these die luidt dat er een significante daling waarneembaar is wanneer 1 op 10 leerlingen anderstalig is, is in vele scholen reeds ruim overschreden. In bepaalde grootsteden en in de Vlaamse Rand is de verhouding zelfs vaak omgedraaid.

Het probleem is uiteraard niet nieuw. De voorbije jaren waarschuwden verschillende schooldirecties meermaals voor de massale instroom van immigranten. Zowat de helft van de leerkrachten noemde in een enquête van het weekblad Knack de aanhoudende instroom van anderstalige leerlingen “een zorgwekkende ontwikkeling.”

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens raakt de immigratieproblematiek hiermee onze meest waardevolle publieke voorziening: het onderwijs van onze kinderen. Naast een verstrenging van het laks immigratiebeleid pleit Janssens voor oplossingen op kortere termijn.

“De olifant in het klaslokaal heet immigratie. De oververtegenwoordiging van allochtone – vaak anderstalige – leerlingen in bepaalde scholen, kraakt de fundamenten van ons onderwijs. Onze onderwijzers raken niet alleen gefrustreerd en geven er massaal de brui aan, maar ook het onderwijsniveau lijdt eronder”, klinkt het. Daarom pleit het Vlaams Belang van ‘inburgeringsklassen’ voor leerlingen met een taal- en integratieproblematiek. “In deze inburgeringsklassen dient naast taal in de eerste plaats ook gefocust te worden op het vertrouwd maken van de leerling met  onze cultuur, normen en waarden”, aldus Janssens.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...