PB : 08/02/2017 : Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe moskee in Lokeren

PERSMEDEDELING
Lokeren, 8 februari 2017
Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe moskee in Lokeren
Op 23 januari 2017 keurde het Lokerse College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning goed voor een nieuwe moskee in het oude belastingkantoor aan het Vrijheidsplein in Lokeren. Het gaat echter niet enkel om een gebedsruimte die plaats biedt aan minstens 200 mensen, maar ook om een polyvalente zaal, lokalen voor islamlessen en een grote koepel die de omgeving haast letterlijk moet domineren.
“Onaanvaardbaar”, zegt Lena Van Boven, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. “Het College neemt een loopje met haar eigen regelgeving door een vergunning af te leveren voor een moskee in een zone die ze in 2004 zelf inkleurde als een gebied met woonfunctie als hoofdbestemming. Bovendien is er amper parkeergelegenheid op het plan voorzien. Dat moet je als gewone burger maar eens proberen.”
Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat het College bereid is om bijzonder ver te gaan om de bouw van de moskee er door te drukken. Zo werd op de bekendmaking (het beruchte gele aanplakbiljet) enkel melding gemaakt van “het verbouwen van een kantoorgebouw en een nieuwbouw”.
“Dat is minstens misleidend te noemen”, stelt Vlaams Belang-raadslid Van Boven, “en het typeert bovendien de manier waarop het College dit dossier er, ondanks de duidelijke overtredingen, in alle stilte wil doorjagen.”
Vlaams Belang zal dan ook niet nalaten om bezwaarschriften tegen deze vergunning in te dienen. De partij start bovendien met een petitie en kondigt nu al een vreedzame protestactie aan.
Steven Creyelman
Regiovoorzitter

2017-02-08 – Persbericht – Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe moskee in Lokeren

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...