PB : 08/12/2017 : Brussels OCMW acht privacy van moslimextremisten belangrijker dan veiligheid van Brusselaars

Brussels OCMW acht privacy van moslimextremisten belangrijker dan veiligheid van Brusselaars

 

Het OCMW van Brussel heeft aangekondigd naar het grondwettelijk hof te stappen tegen de wettelijke verplichting om radicalisering te melden.
Het beroepsgeheim van sociaal werkers van het OCMW vervalt sedert enige tijd wanneer er signalen zijn van radicalisering, en daartegen tekent het Brusselse OCMW bij monde van de OCMW-schepen Ahmed El Ktibi (PS) protest aan. De Waalse OCMW’s hadden eerder al bedenkingen geuit met als argument dat op die manier “meer en meer mensen simpelweg niet meer naar de OCMW’s gaan komen”. Nochtans, wie niets te verbergen heeft hoeft niets te vrezen, en wie op vlak van moslimextremisme wel wat te verbergen heeft, zou al helemaal geen recht op welke financiële steun dan ook mogen hebben.
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens : “Het is onbegrijpelijk dat voor de Brusselse PS  de veiligheid van Brussel en de Brusselaars – denk maar aan de aanslagen in Maalbeek en Zaventem – ondergeschikt worden geacht aan de privacy van moslimextremisten en potentiële terroristen.”
Lootens zal volgende week het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hierover interpelleren, en zal er op aandringen dat er duidelijke directieven komen naar de Brusselse OCMW’s om de wetgeving ter zake strikt na te leven.

 

 

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...