PB : 09/11/2017 : Ook met nieuwe ‘verstrengde’ asielwet blijft België land zonder grenzen

Ook met nieuwe ‘verstrengde’ asielwet blijft België land zonder grenzen

 

Het Vlaams Belang zal zich vandaag in de Kamer bij de stemming over de nieuwe asielwet onthouden. Het voorliggende wetsontwerp bevat weliswaar enkele minimale verbeteringen, maar blijft in zijn totaliteit helaas beperkt tot weinig meer dan gerommel in de marge. 

Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend niet gekant tegen de marginale ‘verstrakkingen’ die die met veel mediagedruis werden aangekondigd, maar wijst erop dat ze lang niet volstaan om een kentering in het asielbeleid teweeg te brengen.

Mogelijke initiatieven die wél een impact zouden hebben – zoals een verstrakking van de gezinshereniging voor asielzoekers, een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid en het inschrijven van het territorialiteitsprincipe in de vluchtelingenconventie van Genève (opvang in eigen regio) – blijven uit of in de aankondigingsfase steken. Conclusie: “Ingrijpende maatregelen zijn voor de grootste regeringspartij kennelijk alleen goed voor de televisiecamera’s, maar niet voor het regeringswerk”, aldus Dewinter, die vandaag Francken in de Kamer aan de tand voelt.

Ook de beste publiciteitscampagne zal niet kunnen verhelen dat de immigratiekranen blijven openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...