PB : 10/03/2017 : De 59e moskee in Antwerpen (Linkeroever) opent spoedig de deuren…

De 59e moskee in Antwerpen (Linkeroever) opent spoedig de deuren…

 

…en organiseert dit weekend infoavonden waar apartheid van mannen en vrouwen wordt georganiseerd

 

Filip Dewinter: “De islamisering van Antwerpen versnelt: bijna wekelijks wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de evolutie naar een Mekka aan de Schelde.”

Er gaat geen week voorbij of ergens in Antwerpen wordt een nieuwe moskee, een uitbreiding van een bestaande moskee, een Koranschool of een salafistische cursus aangekondigd. Ook de toename van de hoofddoekdracht, met name bij piepjonge meisjes, kan niet ontkend worden. De bloedige jihad-aanslagen in Brussel van nog geen jaar geleden, hebben de islamisering van onze samenleving alleen maar versneld.

Salafistische cursussen dragen orwelliaanse namen als ‘Centrum voor Educatie en Maatschappelijke Interactie’ (CEMI, Borgerhout) en ‘Instituut voor Opvoeding en Educatie’ (IVOE, Deurne). Zo ook de islamitische vzw’s die moskeeën bouwen of inrichten: de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ kondigt een nieuwe moskee aan op Linkeroever (in een winkelpand middenin een woonwijk: Pieter Doorlantlaan 11A) en nodigt mannen en vrouwen apart uit voor gescheiden infoavonden komend weekend (zie uitnodiging als bijlage).

De schaamteloosheid waarmee de vzw ‘Moraalcentrum Linkeroever’ op haar Facebookpagina “iedereen is welkom” aankondigt, terwijl op zaterdag alleen mannen en op zondag alleen vrouwen welkom zijn, spreekt boekdelen (zou het stadsbestuur een tempel tolereren waar blanken en zwarten op die manier gescheiden worden?). Tegelijkertijd wordt gewag gemaakt van het ondersteunen van ‘pluralisme’ en ‘multiculturaliteit’. Mocht dat waar zijn, dan zou dat betekenen dat de totalitaire, onderwerpende essentie van de Koran, de Hadith en de sharia in de vuilnisbak wordt gekieperd – wij hebben daar op zijn zachtst gezegd twijfels bij, niet het minst omdat een paar regels verder (zie bijlage) wordt geciteerd uit Bukhari & Muslim, Hadiths die aansporen tot intolerantie en haat jegens vrouwen en ongelovigen.

Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang zich verzet tegen weer maar eens de inplanting van een islamitisch haatpaleis waar de islamitische onderwerpingsleer centraal staat en sekseapartheid de toon zet. Antwerps gemeenteraadslid Gerolf Annemans, wonende te Linkeroever, stelde hierover reeds vragen aan het stadsbestuur maar wacht nog op antwoord. Hij zal hierover tussenkomen op de komende gemeenteraad om burgemeester De Wever te vragen waarom hij kennelijk geen graten ziet in een Antwerpistan met straks een moskee op elke hoek van de straat.

Naar goede gewoonte start het Vlaams Belang onder leiding van Filip Dewinter in de buurt ook een pamflettenactie en petitie.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...