PB : 10/03/2017 : Hoge energiefacturen: Vlaams Belang wil dat debat wordt gevoerd over hoge dividenden aan gemeentelijke aandeelhouders

Hoge energiefacturen: Vlaams Belang wil dat debat wordt gevoerd over hoge dividenden aan gemeentelijke aandeelhouders

 

Stefaan Sintobin: “Debat over gemeentelijke inkomsten uit energie moet worden gevoerd zonder taboes.”

 

De berichtgeving over de distributietarieven in Wallonië die al twintig jaar kunstmatig hoog worden gehouden op de kap van de consument moet ook de Vlaamse Regering tot nadenken stemmen. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat ook de werkwijze in Vlaanderen ervoor zorgt dat de dividendenstroom naar de gemeenten op peil wordt gehouden ten nadele van de eindgebruiker.

In de Vlaamse distributienettarieven zitten immers niet alleen de kosten die de netbeheerders (intercommunales) moeten maken op basis van beleidsbeslissingen (zoals groenestroomcertificaten opkopen, subsidies en steun voor energiebesparende maatregelen) en de kosten voor het beheer van de netten, maar ook de zogenaamde “redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal”.

De VREG neemt als regulator geen beslissingen over specifieke kostenposten, zoals de verloning van het personeel, of over de dividendenpolitiek van de distributienetbeheerders. Het is volgens de VREG aan de netbeheerders zelf om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen binnen de algemene efficiëntieprikkel die in de tariefmethodologie ingebouwd zit.

Vlaams Belang-parlementslid en lid van de commissie Energie Stefaan Sintobin: “Het Vlaams Belang  stelt al jaren vast dat het debat over de  ‘redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal’ absoluut taboe is.  Alhoewel de VREG een globaal plafond oplegt op de inkomsten van de netbeheerders dat gedeeltelijk wordt bepaald door de vergoeding van de waarde die de aandeelhouders (steden en gemeenten) hebben ingebracht in het energienet en die bij de tarieven van 2017 een lagere vergoeding inhoudt dan de waarde voor 2015 en 2016, heeft dit nauwelijks een effect op de eindprijs voor de consument.”

De VREG wil de distributienetbeheerders aanzetten om zo efficiënt mogelijk te werken waardoor zij op korte termijn meer winst kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders waardoor volgens de VREG de netgebonden tarieven voor de consument in de toekomst zullen kunnen dalen. Dit blijkt nu al jaren larie en apekool.

Stefaan Sintobin: “Het Vlaams Belang wil dat het debat over de inkomsten uit energie van steden en gemeenten eindelijk eens grondig wordt gevoerd en dat daarbij geen heilige huisjes overeind blijven. Het is echter ten zeerste de vraag of dit luik deel zal uitmaken van de voorstellen waar Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein naar het parlement zal komen met betrekking tot de mogelijke fusie van de energie-intercommunales.”

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...