PB : 10/03/2017 : Verplichte oudercontacten: Vlaams Belang betreurt dat Rutten Somers terugfluit en zo debat smoort

Verplichte oudercontacten: Vlaams Belang betreurt dat Rutten Somers terugfluit en zo debat smoort

 

Vlaams Belang wil ouders responsabiliseren: geen Nederlands leren, geen kinderbijslag

 

De afgelopen dagen werd het debat gevoerd over de betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolactiviteiten. Ook Bart Somers, de Open-VLD-burgemeester van Mechelen, gooide een stok in het hoenderhok met een pleidooi voor een verplichte aanwezigheid op het oudercontact, gekoppeld aan boetes. Helaas krabbelde hij onder druk van zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten terug. Het Vlaams Belang is wel gewonnen voor het idee, maar zou niet met boetes werken, maar met de tijdelijke inhouding van kinderbijslag.

De “gigantische kloof tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie thuis Turks of Arabisch spreekt” in het onderwijs waarover minister Crevits het had, is voor een deel te verklaren door een gebrek aan actief engagement van allochtone ouders. Bart Somers had het dan ook niet bij het verkeerde eind om dit engagement desnoods af te willen dwingen met eventuele boetes.

Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens: “Somers zijn voorstel ging zeker de juiste richting uit. Alleen zijn GAS-boetes daar niet het juiste middel voor. Veel beter zou men de kinderbijslag tijdelijk inhouden bij die ouders die door hun continue afwezigheid weinig blijk geven van interesse in de schoolcarrière van hun kinderen. Bijvoorbeeld wanneer ze manifest weigeren om Nederlands te leren. Kinderbijslag, de naam zegt het al, is immers een uitkering die men ontvangt in functie van de opvoeding het kind. Bovendien zou dit de inning vergemakkelijken.”

Dat Bart Somers het debat hierover wou opentrekken, valt toe te juichen. Helaas was zijn moed van korte duur. Nadat hij een stok in het hoenderhok gooide, trok hij zijn woorden al snel terug in onder druk van zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en politieke correctheid. Rutten liet optekenen eerder gewonnen te zijn voor “dialoog en engagement”. Zoals het een brave partijsoldaat betaamt, krabbelde Somers dan ook terug. Repressie zou niet de juiste manier zijn. Zo zijn we naar typisch Vlaamse gewoonte weer terug bij af.

Chris Janssens: “ ‘Dialoog’ en ‘engagement’ zijn voor de goede verstaander codewoorden geworden voor een knuffelbeleid. Hetzelfde knuffelbeleid dat ons heeft opgezadeld met de problemen die we vandaag kennen. Vlaams Belang kiest er in tegenstelling tot Open VLD en de andere systeempartijen voor om (allochtone) ouders te responsabiliseren.”

Het Vlaams Belang is duidelijk: allochtonen die willen genieten van onze Vlaamse sociale zekerheid, dienen inspanningen te doen, zoals bijvoorbeeld Nederlands leren. Geen rechten zonder plichten.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...