PB : 12/12/2017 : Ontwerp van Energiepact: ideologische dagdromerij en opbod in politiek correct denken

Ontwerp van Energiepact: ideologische dagdromerij en opbod in politiek correct denken

 

Stefaan Sintobin: “Deze plannen brengen energiebevoorrading en -betaalbaarheid in het gedrang. Kernenergie blijft nodig.”

 

Nu de energieministers hun ontwerp van Energiepact aan de regeringen hebben bezorgd kijkt het Vlaams Belang met grote belangstelling uit naar de houding van de N-VA, de grootste partij in zowel de federale als Vlaamse coalitie. Volgens de eerste berichtgeving verdwijnt kernenergie in 2025 uit de energiemix. Tegelijkertijd moet tegen 2030 en 2050 respectievelijk 40% en 100 % van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen en komt er een nieuw subsidiemechanisme voor gascentrales.

Omdat gascentrales verlieslatend dreigen te zijn, wordt een subsidiemechanisme uitgewerkt dat investeerders aantrekt om centrales te bouwen of langer open te houden. In totaal wordt gerekend op een vermogen van 5 gigawatt.

Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin stelt vast dat de energieministers mordicus vasthouden aan ideologische dagdromerij: “De doelstellingen rond windenergie betekenen dat er méér dan het vijfvoud aan windmolens moeten bijkomen. Waar zullen die windmolens geplaatst worden? De lokale protesten zijn nu al – vaak terecht – massaal. En wat met de CO2-uitstoot van de gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen?

Het Vlaams Belang maakt zich bovendien ernstig zorgen over de energiebevoorrading en -betaalbaarheid. Sintobin: “De berichtgeving laat meer dan ooit vermoeden dat de plannen die voorliggen niet realistisch zijn en geen waarborg betekenen voor onze energiebevoorrading en vooral ook voor de betaalbaarheid van de energiefactuur die de voorbije jaren – onder meer door de ondersteuningsmechanismen van hernieuwbare energie – al duizelingwekkend steeg.”

Sintobin wijst er bovendien op dat er nog steeds geen enkele definitieve onafhankelijke studie is die bewijst dat België zonder kernenergie kan. Sintobin: “Het Energiepact geeft dan ook blijk van niet meer dan een politiek document te zijn, het resultaat van een opbod in politiek correct denken rond energie en klimaat die met de aankondiging van een CO2-taks op fossiele brandstoffen impliciet ook nog eens grote sociale gevolgen zullen veroorzaken.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal morgen in het actualiteitsdebat niet alleen minister van Energie Tommelein op de rooster leggen over de ontwerptekst van het Energiepact, maar ook duidelijkheid vragen van N-VA die de voorbije weken meer dan eens heeft beklemtoond geen Energiepact met kernuitstap te zullen onderschrijven.

 

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...