PB : 13/12/2017 : Rusthuisbarometer toont aan: rusthuisverblijf is nog nooit zo onbetaalbaar geweest

Rusthuisbarometer toont aan: rusthuisverblijf is nog nooit zo onbetaalbaar geweest

 

Ortwin Depoortere: “Dringend nood aan maximumfactuur om rusthuiskosten voor bewoners opnieuw aanvaardbaar te maken.”

 

Het Vlaams Belang is helaas weinig verrast over de resultaten van de Rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten die aantoont dat de rusthuisfacturen de voorbije jaren opnieuw fors gestegen zijn. Op amper twee jaar tijd is er sprake van een prijsstijging van meer dan 4% tot een  gemiddelde van 1.665 euro per maand. De rusthuisfactuur stijgt daarbij forser dan de levensduurte en de uitkeringen. De Vlaamse rusthuizen zijn dan ook nog nooit zo duur geweest. Voor maar liefst driekwart van de bewoners volstaat het pensioen niet meer om het rusthuisverblijf te financieren.

Ortwin Depoortere, lid van de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement reageert: “De oorzaak is gekend. De oudere die vandaag de dag een rusthuis intrekt, doet dat pas op hoge leeftijd wanneer hij veel zorgen nodig heeft en daar hangt een prijskaartje aan. Het is echter de plicht van de regering om de rusthuizen betaalbaar te houden. De zorg voor de zwaksten in onze samenleving is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid. De regering moet met voldoende geld over de brug komen, maar doet dat nog steeds veel te beperkt.”

De steeds duurdere facturen leggen een onaanvaardbare druk op de bewoners, die hun laatste spaarcenten moeten aanspreken, en op hun kinderen die via de onderhoudsplicht vaak een deel van de rusthuisfactuur moeten ophoesten. Recent kondigde minister van Welzijn Jo Vandeurzen aan dat hij de mogelijkheid onderzoekt om rusthuizen te verplichten om met vaste dagprijzen te werken, waar hij echter meteen aan toevoegde dat ook dit initiatief mogelijk een prijsverhogend effect zou kunnen hebben.

Voor het Vlaams Belang moet de Vlaamse regering een groter gedeelte van de rusthuisfactuur solidariseren, dat wil zeggen: financieren met belastinggeld. Ortwin Depoortere en fractievoorzitter Chris Janssens: “De belastingdruk in ons land is torenhoog. Men mag toch wel veronderstellen dat hiermee de rusthuizen op een voldoende wijzen kunnen worden gefinancierd? Concreet pleiten wij voor de invoering van een maximumfactuur in de residentiële ouderenzorg. Dit wil zeggen dat wanneer de kosten voor een verblijf in een rusthuis een bepaalde grens overschrijden, de overheid, naargelang inkomen en eigendomssituatie, het bedrag boven deze grens bijpast.”

 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...