PB : 14/03/2017 : Referendum over Schotse onafhankelijkheid: voorbeeld voor Vlaanderen

Referendum over Schotse onafhankelijkheid: voorbeeld voor Vlaanderen

 

Tom Van Grieken: “Ook in Vlaanderen moet het volk opnieuw het laatste woord krijgen over institutionele en andere fundamentele maatschappelijke kwesties.”

 

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken juicht de beslissing toe van de Schotse premier Nicola Sturgeon (SNP) om een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid te organiseren: “Net als de Britten het recht hebben uit de EU te treden, heeft Schotland het recht zich af te splitsen van het Verenigd Koninkrijk als een meerderheid van de Schotten daarvoor gewonnen is. Dat is een zaak van fundamentele democratie.”  Gisteren kondigde Sturgeon aan in 2018 of 2019 een tweede referendum over de Schotse onafhankelijkheid te willen organiseren. Ze zal daartoe een voorstel indienen in het Schotse parlement.

Tom Van Grieken roept naar aanleiding van de aankondiging van dit referendum de Vlaamse politici nogmaals op om ook hier werk te maken van het faciliteren van referenda, zowel over staatskundige kwesties als over andere belangrijke thema’s die de publieke opinie beroeren: “Het kan niet langer dat Vlamingen nog steeds de kans niet krijgen om zich uit te spreken over het voortbestaan van het failliete België, de alsmaar verdere uitholling van onze soevereiniteit ten voordele van de EU of een massa-immigratiebeleid dat onze veiligheid en ons welzijn op de helling zet.”

Deze namiddag zal fractievoorzitter Chris Janssens in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement een voorstel van bijzonder decreet van het Vlaams Belang toelichten dat volksraadplegingen alvast mogelijk moet maken voor Vlaamse bevoegdheden. Chris Janssens: “Dit voorstel gaat uit van het bestaande – veel te beperkte – kader, maar het is een eerste aanzet. De bedoeling is dat we de democratie opnieuw in zijn oorspronkelijke betekenis herstellen: de macht van het volk, en niet die van de partijhoofdkwartieren in Brussel, de loge of andere belangengroepen. Politici die bang zijn van de mening van hun volk, zijn het niet waard de leiders te zijn van dat volk.”

Binnen enkele weken zal ook Barbara Pas een voorstel om volksraadplegingen mogelijk te maken, toelichten in de werkgroep ‘Politieke vernieuwing’ van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...