PB : 14/12/2017 : Groene moskee Gent: Geert Bourgeois gaf aan Diyanet gunstige adviezen voor plaatsing minaretten op aanbouw aan beschermd monument en kende 22.446 euro erfgoedpremies toe

Groene moskee Gent: Geert Bourgeois gaf aan Diyanet gunstige adviezen voor plaatsing minaretten op aanbouw aan beschermd monument en kende 22.446 euro erfgoedpremies toe

 

Geert Bourgeois kende dit jaar al twee keer erfgoedpremies toe aan de vzw ‘Belcika-Türk Islam Diyanet Vakfi Camii’, de Diyanet-vzw die het elektrische onderstation in de Gentse Rabotwijk wil ombouwen tot de grootste moskee van Vlaanderen.

Dat Bourgeois dat doet is opvallend, aangezien zijn partijgenoten van de Gentse N-VA, in navolging van het Vlaams Belang, lieten weten zich te kanten tegen het nieuwe moskeecomplex dat “de integratie niet ten goede zou komen”. Bovendien werd de bouwvergunning aangevraagd door een vzw van het Diyanet-netwerk, waarover de Staatsveiligheid begin dit jaar nog vernietigende rapporten publiceerde en ook Bourgeois’ collega Homans harde woorden sprak. Terecht, want Diyanet is eigendom en spreekbuis in Vlaanderen van het Erdogan-regime. Dat regime stelt de imam aan in de Diyanet-moskeeën en bepaalt er ook de inhoud van de preken. Bovendien is bewezen dat Diyanet zich in Vlaanderen schuldig maakt aan spionage.

Beschermd monument

De vzw ‘Belcika-Türk islam Diyanet Vakfi Rabot Fatih Camii’ wil in de Gentse wijk Rabot zoals geweten een elektrisch onderstation (tractiestation) tussen de Gebroeders De Smetstraat en de Kwakkelstraat ombouwen tot grootste moskee van Vlaanderen. Het onderstation, ontworpen door architect J.A. De Bondt, werd bij erkenningsbesluit van 27 september 2005 beschermd als monument.

In de pers verklaarden de initiatiefnemers over hun project: “Het centrum zal in twee fases worden gebouwd. Eerst komt er een nieuw gebedshuis. De huidige moskee in de Rietstraat voldoet immers niet meer aan de huidige normen qua onder meer brandveiligheid. Dat gebouw zal worden verkocht eens de nieuwe moskee klaar is. In een tweede fase wordt dan het tractiestation, een beschermd gebouw, gerestaureerd. Maar daarvoor moeten we dus toestemming krijgen van Erfgoed Vlaanderen, en een restauratiedossier indienen. In principe zullen we voor die restauratie ook subsidies krijgen, al de rest bekostigen we zelf.

Gunstige adviezen en subsidies

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, blijkt nu dat het agentschap Onroerend Erfgoed onder bevoegdheid van minister-president Geert Bourgeois twee gunstige adviezen afleverde aan de Diyanet-vzw die het monument wil verbouwen tot moskee. Bourgeois stelt in zijn antwoord ook: “Volgens het agentschap Onroerend Erfgoed hebben de minaretten geen negatieve invloed op de erfgoedwaarden van het naastliggende beschermd monument, dat een totaalrestauratie krijgt.”

Bourgeois laat in zijn antwoord ook weten dat hij dit jaar al tweemaal erfgoedpremies liet toekennen aan de Diyanet-vzw: “Voor de instandhoudingswerken werd een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure van 3.628 euro toegekend op 26 april 2017. Bijkomend is een onderzoekspremie voor het uitvoeren van materiaaltechnisch vooronderzoek van 18.817,92 euro toegekend op 31 juli 2017.” In totaal kende hij dus 22.446 euro premies toe.

Opvallend is dat Bourgeois in zijn antwoord op de parlementaire vraag consequent spreekt over de vzw ‘Fatih (Selim) Camii’ (gevestigd in de Rietstraat 35 te 9000 Gent), terwijl de volledige naam van de vzw nochtans ‘Belcika-Türk Islam Diyanet Vakfi Camii’ is, wat doet vermoeden dat Bourgeois wanhopig tracht te verbergen dat hij uitgerekend premies toekent aan een Diyanet-moskee, terwijl minister Homans in dezelfde periode Diyanet nog bestempelde als ‘Turkse waanzin’. De bouwvergunning (zie bijgevoegd document) laat er trouwens geen twijfel over bestaan dat het wel degelijk Diyanet is die de eigenaar is van de grond en verantwoordelijk voor de verbouwing van het onderstation: “Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Diyanet van België, met als adres Haachtsesteenweg 67 te 1210 Brussel ontvangen.”

Reactie Chris Janssens

Chris Janssens: “Dat Bourgeois aan de Diyanet-moskee zijn goedkeuring gaf voor de ombouw van het tractiestation tot een moskee en zelfs premies toekent, toont aan dat het zogenaamde ‘verzet’ van de N-VA tegen de toekenning van de bouwvergunning van de moskee door het Gentse stadsbestuur maar een plat stukje komedie was.  Bourgeois had de moskee immers perfect kunnen tegenhouden, maar hij heeft dat niet gedaan. De minister-president moet overigens niet trachten om zijn eigen verantwoordelijkheid in deze te ontkennen. In andere erfgoeddossiers is Bourgeois er steeds als de kippen bij om de pluimen op zijn hoed te steken wanneer premies worden toegekend. Hij kan dus niet beweren dat hij niets te maken heeft met de gunstige adviezen en de toekenning van de subsidies. Het Vlaams Belang blijft in ieder geval druk zetten in een poging om deze moskee, die spreekbuis is van de Turkse despoot Erdogan, alsnog tegen te houden.

Bijlagen:

 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...