PB : 15/02/2017 : CETA: overblijfsel van globalistische tijdsgeest

CETA: overblijfsel van globalistische tijdsgeest

 

Europees parlementslid Gerolf Annemans heeft deze middag samen met de rest van de ENV-fractie mee tegen het CETA vrijhandelsakkoord gestemd.

Middenin de Vlaamse rel over de banden tussen politici en bedrijfsleven mag er om te beginnen herinnerd worden aan het feit dat de basis van dit verdrag tot stand kwam onder politici zoals Barroso en De Gucht die na hun Europese carrière schaamteloos overstapten naar jobs die in deze context rustig schaamteloze belangenvermenging kunnen genoemd worden.

Voor het Vlaams Belang is dit op de valreep “gerecupereerde” vrijhandelsakkoord met Canada nog steeds behept met nadelen die ernstige (en onbeantwoorde) vragen oproepen. Zo zijn de tewerkstellingseffecten niet en nooit op een transparante manier doorgerekend en creëert het dus ernstige gevaren voor sectoren waar arbeidskosten en arbeidsbescherming al te sterk verschillen in het nadeel van Europese arbeiders, landbouwers en KMO’s. Hetzelfde dient gezegd over normering inzake gezondheidsrisico’s en milieu. Bij dat alles komt dan nog de uitzonderingsrechtbank die hoe dan ook in het systeem vervat blijft.

CETA is in feite een overblijfsel van een globalistische en multiculturele, multinationale tijdsgeest, waaraan langzaam maar zeker een einde komt. CETA is een zaak die nu nog wordt doorgedrukt om politieke en strategische objectieven van de EU-elite te dienen. In die zin ware het beter geweest de vrijhandelspolitiek af te stemmen op wat nu door Trump vanuit de VSA wordt opgestart en wat er gebeurde met de Brexit.

Het Vlaams Belang heeft zich niet laten beïnvloeden door de ongefundeerde terminologie en retoriek die in dit dossier door de voorstanders (zoals de N-VA die helaas blindelings de directieven van het bedrijfsleven is gevolgd) is gebruikt. Vriendschap en openheid mogen niet verward worden met naïviteit. En een verstandig economisch patriotisme niet met een zogenaamd protectionisme. #CETA neen, dank u.

Dimitri Hoegaerts
Woordvoerder Gerolf Annemans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...