PB : 15/11/2017 : Dagelijks twee agenten slachtoffer van slagen en verwondingen

[PERSBERICHT – 15 november 2017]

Dagelijks twee agenten slachtoffer van slagen en verwondingen

 

Barbara Pas: “Het nationaliteitswetboek stelt dat de Belgische identiteit kan worden ontnomen ‘wanneer men ernstig tekortkomt aan de verplichtingen van Belgisch burger.’ Het aanvallen van een agent in functie lijkt mij hier zeker op van toepassing.”

 

Agenten die tijdens een interventie klappen krijgen of met stalen buizen worden aangevallen zoals afgelopen weekend in Brussel zijn helaas geen uitzondering. Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dat afgelopen jaar 783 agenten slachtoffer werden van slagen en verwondingen. Dat zijn er meer dan twee per dag. “Een cijfer dat ons wakker moet schudden”, vindt het Vlaams Belang-Kamerlid. 

Alleen al bij de federale politie leidden deze daden van agressie in 2015 tot 140 ongevallendossiers. Een jaar later, in 2016, steeg dat cijfer met 80 procent tot 252. Parallel hiermee verdriedubbelden de dagen arbeidsongeschiktheid van de federale agenten van 3.016 in 2015 naar 9.049 dagen in 2016. Van de 252 feiten van agressie resulteerden 27 gewelddaden tot meer dan 100 dagen arbeidsongeschiktheid. Opmerkelijk: gevraagd naar gegevens over het aantal arrestaties ter zake moest minister Jambon het antwoord schuldig blijven.

Kwalijke evolutie

Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas stelt vast dat bij bepaalde groepen zelfs het meest elementaire respect voor de politieagent almaar verder zoek raakt. Een kwalijke evolutie die volgens Pas rechtstreeks verband houdt met de toegenomen immigratie. “Zowel bij het geweld in Borgerhout als bij het terroriseren van de trein vanuit Waver-Walibi als bij het drieste geweld van afgelopen weekend in Brussel waren Noord-Afrikanen de daders”, aldus Pas. “Jambon mag dan van de daken schreeuwen dat er nultolerantie is voor geweld tegen agenten, als er niemand wordt gearresteerd zet dat weinig zoden aan de dijk.”

“Neem hun nationaliteit af”

Naast snelrecht moet volgens Pas ook werk gemaakt worden van het intrekken van de nationaliteit. De wettelijke instrumenten zijn hiervoor overigens reeds voorhanden.“Het nationaliteitswetboek stelt dat de Belgische identiteit kan worden ontnomen ‘wanneer men ernstig tekortkomt aan de verplichtingen van Belgisch burger.’ Het aanvallen van een agent in functie lijkt mij hier zeker op van toepassing.”

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

SV 1940

Vraag Barbara Pas

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...