PB : 15/11/2017 : Elia-rapport energiebevoorrading: Vlaams Belang pleit voor realisme in energiebeleid

Elia-rapport energiebevoorrading: Vlaams Belang pleit voor realisme in energiebeleid

 

Stefaan Sintobin: ‘Alle kerncentrales in 2025 sluiten is dwaasheid’

 

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, brengt vandaag via een studie over de energiebevoorrading in België de bevestiging dat het de hoogste tijd is dat het energiebeleid in dit land terugkeert naar de realiteit. Het rapport stelt immers dat er stroomtekorten in België dreigen als de kerncentrales tegen 2025 gesloten worden.

Vlaams parlementslid en energiespecialist Stefaan Sintobin: “Compensatie via nieuwe gascentrales en windmolens is weinig realistisch. Niets wijst er alvast op dat de Vlaamse Regering haar doelstellingen met betrekking tot windturbines zal halen. Massale investeringen in offshore hernieuwbare energie via de uitbouw van een tweede zone in de Noordzee dreigen de energiefactuur nog eens de hoogte in te jagen. Dit laatste geldt ook voor nieuwe gascentrales.” De vervanging van kerncentrales door gascentrales is overigens niet alleen duur, maar zorgt ook niet voor een versnelling in de ratrace naar het behalen van de klimaatdoelstellingen die de regering zichzelf heeft opgelegd.

Stefaan Sintobin wil dat de energieministers zo snel mogelijk kleur bekennen: “De ministers moeten de moed hebben om de dogma’s te verlaten en te kiezen voor een realistische energiemix. Dit betekent dus dat zeker de twee jongste kerncentrales langer dan 2025 moeten worden opengehouden, maar dat zelfs moet worden overwogen om ook de levensduur van de oudere reactoren te verlengen.” Er wordt in het rapport trouwens volmondig erkend dat de opbrengst van hernieuwbare energie wisselvallig is, terwijl de grote industrie nood heeft aan een stabiele energiestroom.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal deze namiddag in het Vlaams Parlement minister van Energie Tommelein alvast confronteren met het rapport van Elia en hem vragen in zijn onderhandelingen met zijn collega’s alvast te vertrekken van het uitgangspunt van een realistische energiemix.

 

Chris Janssens
Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...