PB : 16/03/2017 : “Francken zou beter budget vragen voor terugkeer in plaats van voor opvang”

“Francken zou beter budget vragen voor terugkeer in plaats van voor opvang”

 

Het Vlaams Belang reageert verbouwereerd op de vraag van Theo Francken om 180 miljoen euro extra vrij te maken voor de opvang van asielzoekers. Volgens Kamerlid Barbara Pas is er geen nood aan budget voor opvang, maar voor terugkeer.

Pas wijst erop dat bijna de helft van de asielzoekers die de afgelopen twee jaar een asielaanvraag deden, botste op een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, maar slechts een kleine minderheid daarvan effectief werd gerepatrieerd. Oorzaak is het gebrek aan plaatsen in de gesloten terugkeercentra waar afgewezen asielzoekers worden opgevangen met het oog op hun terugkeer.

Barbara Pas: “Terwijl Francken al sinds 2015 belooft de capaciteit in de gesloten terugkeercentra op te krikken naar 1.000 zijn er tot op heden slechts 597 plaatsen beschikbaar.” Volgens Pas vluchten hierdoor duizenden afgewezen asielzoekers in de illegaliteit. “Dat aantal is volgens Binnenlandse Zaken reeds opgelopen tot 200.000 of de totale bevolkingsomvang van een stad als Gent. Wanneer we daartegenover de lage terugkeercijfers van Francken zien, kan je besluiten dat de kans op verblijf een pak groter is dan op gedwongen uitwijzing. Hierdoor blijft, aldus Pas, zich het bericht verspreiden dat men in dit land – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven.

Volgens het Vlaams Belang-kamerlid is er dan ook dringend nood aan een paradigmaswitch waarbij de middelen voor asiel prioritair worden ingezet in de uitbreiding van de gesloten terugkeercentra en opvang in eigen regio.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...