PB : 16/03/2017 : “Stop toetredingsprocedure Turkije”

“Stop toetredingsprocedure Turkije”

De meerderheidspartijen stelden in het Vlaams Parlement voor om de toetredingsonderhandelingen met Turkije ‘tijdelijk te bevriezen’. Het Vlaams Belang pleitte daarentegen voor een definitieve stopzetting.

In het Vlaams Parlement werd woensdag door de meerderheidspartijen met spoed een voorstel van resolutie geagendeerd waarin de Vlaamse regering werd opgeroepen ervoor te pleiten om de toetredingsonderhandelingen met Turkije “tijdelijk te bevriezen”. U leest het goed: tijdelijk te bevriezen. Niet stop te zetten. Uiteraard is het politieke showelement van een dergelijke resolutie belangrijker dan de politieke waarde ervan – alsof de Vlaamse regering maar enige invloed heeft op deze procedure – maar het zegt toch veel over CD&V, N-VA en Open VLD dat ze zelfs in de huidige omstandigheden nog steeds niet willen weten van een stopzetting van de onderhandelingen.

Nieuw momentum

Te vrezen valt dat het CD&V, N-VA en Open VLD momenteel enkel maar te doen is om mee te surfen op de golf van verontwaardiging over de dictatoriale fratsen van Erdogan, maar dat hun houding verre van principieel is. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens wees er in het Vlaams Parlement op dat bijna dag op dag een jaar geleden nog een chantagedeal werd gesloten tussen de EU en Erdogan waarbij afschaffing van de visumvrijheid voor de 80 miljoen Turken en 3 miljard euro werden beloofd in ruil voor het tegenhouden van immigranten. De Belgische regering verklaarde zich toen akkoord om de toetredingsonderhandelingen nieuw leven in te blazen en zelfs te versnellen. Een jaar terug zagen CD&V, N-VA en Open VLD dus nog geen graten in een bespoediging van de Turkse toetreding. In een officiële Turks-Belgische verklaring naar aanleiding van een bezoek van de ministers Reynders, Jambon, Geens en staatssecretaris Francken aan Turkije, was zelfs sprake van “een verwelkoming van het nieuwe momentum in het toetredingsproces van Turkije in de Europese Unie”.

Europese identiteit

Voor het Vlaams Belang is de niet-toetreding van Turkije echter een principiële kwestie. Volgens artikel 49 van het EU-verdrag  kunnen immers enkel Europese landen lid worden van de Europese Unie. Turkije kan dus geen lid worden, omdat 97 procent van Turkije in Azië ligt. Bovendien maakt Turkije ook geen deel uit van de Europese beschaving die christelijk en humanistisch is. De christelijke bevolking van Turkije is bijna geheel  verdreven of uitgemoord. Turkije is inderdaad een Aziatisch-islamitisch land. Niet minder dan 98 procent van de Turkse bevolking is moslim. Turkije heeft zelfs een staatsislam, de Diyanet. De Vlaamse regering laat in eigen land overigens 13 Turkse Diyanet-moskeeën betoelagen met Vlaams belastinggeld.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter maakte ook duidelijk dat de bezwaren van onze partij met betrekking tot de toetreding van Turkije tot de EU dus zeker niet alleen te maken hebben met de mensenrechtenschendingen van Erdogan, maar vooral met de bescherming van onze Europese identiteit en onze waardengemeenschap. Het Vlaams Belang waarschuwt overigens ook al vele decennia voor de economische gevolgen van de Turkse toetreding. Chris Janssens zei: “Het Vlaamse politieke establishment heeft de voorbije decennia krokodillentranen gehuild over de – overigens door henzelf georganiseerde – sociale dumping door Oost-Europeanen die onze eigen mensen in verschillende sectoren uit de markt prijzen. Dat 80 miljoen Turken vrij zouden kunnen rondreizen in de EU zou deze problemen alleen nog vele malen erger maken.”

Amendementen

Het Vlaams Belang diende in het Vlaams Parlement om al deze redenen enkele amendementen in op de resolutie van CD&V, N-VA en Open VLD, waarin gevraagd werd niet voor een tijdelijke bevriezing te pleiten, maar eerder voor een definitieve stopzetting van de onderhandelingen, die voor wat het Vlaams Belang betreft nooit hadden mogen worden aangevat. De andere partijen keurden onze amendementen echter niet goed en gaven daarmee helaas te kennen gewonnen te zijn voor een verderzetting van de onderhandelingen na verloop van tijd.

 

Bekijk het verslag:

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1121396/verslag/1123504

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...