PB : 16/03/2017 : Uw waterfactuur is te hoog!

Uw waterfactuur is te hoog!

Al te gek: een groot deel van de inkomsten van de riooltaks wordt in werkelijkheid helemaal niet besteed aan rioleringswerken. Stefaan Sintobin vroeg en bekwam een debat in het Vlaams Parlement.Via uw waterfactuur betaalt u ook een gemeentelijke saneringsbijdrage, ook ‘riooltaks’ genoemd.  Deze taks dient om werkzaamheden aan rioleringen uit te voeren die zouden moeten bijdragen aan een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Tussen 2005 en 2015 stegen de gemeentelijke saneringsbijdragen echter met bijna 800 procent. Maal acht dus. Een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toont echter aan dat de waterfactuur hoger is dan ze zou moeten zijn. De rioolbeheerders incasseerden in 2015 via de riooltaks 401 miljoen euro waarvan echter slechts 318 miljoen euro in riolen werd geïnvesteerd. De wetgeving stelt nochtans dat alle geïnde bedragen moeten worden geïnvesteerd in het beheer en het onderhoud van de riolen.

300 miljoen

Stefaan Sintobin wees er in het parlement op dat dat uit het VMM-rapport blijkt dat de voorbije drie jaar bijna 300 miljoen euro, opgehaald via de riooltaks, niet naar het beheer en het onderhoud van de riolering is gegaan. Een deel van de geïnde riooltaks vloeide terug naar de gemeenten die de afgelopen jaren minder investeerden in riolering. Een deel werd opgepot.

Sommige rioolbeheerders hebben dankzij de riooltaks grote financiële ruimte, aldus het rapport, die wordt gebruikt voor overheadkosten zoals indirecte personeelskosten, financiële kosten, inningskosten, studiewerk, consultancy en zelfs wegenwerken. De rioolbeheerders worden misbruikt als jackpot door de gemeenten. Rioolbeheerders betalen aan gemeenten bijvoorbeeld gebruiksvergoedingen voor gemeentelijke riolen die eerder al gefinancierd werden via Vlaamse subsidiëring. Op deze manier betaalt de burger dus dubbel voor de rioleringen. Iemand nog verbaasd dat uw waterfactuur maar blijft stijgen?

Transparantie

Alhoewel het Vlaams Belang deze problematiek ook reeds in de vorige legislatuur aanklaagde en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de gemeenten toen via een omzendbrief tot de orde riep blijft de problematiek aanhouden. Stefaan Sintobin vroeg de minister zo snel mogelijk initiatieven te ontwikkelen om transparantie te creëren in de waterfactuur en in de inkomsten van de rioolbeheerders. Het Vlaams Belang wil ter zake ook een reguleringsinstantie voor de waterfactuur om deze in de hand te houden.

De minister beloofde rond de tafel te gaan zitten met de rioolbeheerders en desnoods via nieuwe wetgeving de exclusieve aanwending van de riooltaks voor aanleg en onderhoud van rioleringen afdwingbaar te maken. Ze dreigde er ook mee om de rioolinvesteringen van gemeenten die aangesloten zijn bij een intercommunale rioolbeheerder die een grote reserve heeft opgepot niet langer te subsidiëren.

Taksenregering

Stefaan Sintobin was in het Vlaams Parlement duidelijk:  “De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat zult u doen om de factuur van de consument te doen dalen? Want daar gaat het natuurlijk om. We worden geconfronteerd met onvrede bij de mensen naar aanleiding van het beleid van zowel de federale als de Vlaamse Regering, we hebben de ‘Turteltaks’, we hebben de riooltaks, we hebben de rijtaks. Deze regering is echt een taksenregering, en u hebt nu eindelijk de mogelijkheid om de waterfactuur voor de consument, voor de Vlaming die te veel en te hoge facturen betaalt, tot een redelijk niveau terug te brengen. Doe dat dan!”

 

Lees het hier verslag.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...