PB : 16/11/2017 : Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om recht op wettige zelfverdediging uit te breiden tot eigendom

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om recht op wettige zelfverdediging uit te breiden tot eigendom

 

Tom Van Grieken: “Vandaag worden de slachtoffers van de criminaliteit vogelvrij verklaard en zijn de daders ongenaakbaar. Het wordt tijd dat we de rollen opnieuw omkeren.”

 

De zware rellen in Brussel hebben opnieuw een niets ontziende materiële schade aangebracht aan de eigendom van zelfstandigen en bewoners. Gezien de aangetoonde onmacht van onze veiligheidsdiensten dient het Vlaams Belang een wetsvoorstel in dat het recht op wettige zelfverdediging uitbreidt tot de bescherming van eigendom.

Handelaars die moeten toekijken hoe hun winkel kort en klein wordt geslagen of chauffeurs die hun wagen tot schroot zien herleiden. De afgelopen dagen was het eerder regel dan uitzondering in de hoofdstad. De machteloosheid waarmee onschuldige burgers worden geconfronteerd, wekt verontwaardiging. Eigenaars die hun goed toch beschermen, riskeren binnen de bestaande strafwetgeving te worden vervolgd, waardoor het slachtoffer wordt behandeld als een crimineel en de crimineel een slachtofferstatuut verwerft. Slachtoffers worden hierdoor tweemaal gestraft: een eerste maal door de criminelen en een tweede maal door het gerecht. Het Vlaams Belang is van oordeel dat de rollen opnieuw omgedraaid dienen te worden.

Elk weldenkend mens ziet immers dat vandaag het rechtvaardigheidsprincipe zoek is. Algemeen wordt immers aangevoeld dat iemand die bij een gewelddaad – zoals plundering – overgaat tot de verdediging van zijn handelszaak, geen straf verdient en evenmin mag worden aangehouden.

Aangezien rechters vandaag niet over een voldoende rechtszekere basis beschikken om burgers die hun eigendom verdedigen vrij te spreken, is er nood aan een wetgevend kader dat dat wel doet.

Het Vlaams Belang dient daarom – naar Duits en Nederlands voorbeeld – in de Kamer een wetsvoorstel in dat het recht op wettige zelfverdediging uitbreidt tot ‘de bescherming van leven, lichaam, vrijheid, eerbaarheid en eigendom.’

Het Vlaams Belang beklemtoont dat het geen voorstander is van een situatie waarbij iedereen het recht in eigen handen neemt. Criminaliteit moet in principe door de overheid beteugeld worden. Het gaat dan ook om eerder uitzonderlijke situaties, waarbij de overheid niet bij machte is bescherming te bieden op het moment dat daaraan een onmiddellijke en dringende behoefte bestaat. De wetsuitbreiding tot de bescherming van goederen is geenszins een vrijgeleide om er maar op los te schieten. Ook in Nederland is dat niet het geval en moeten duidelijk in de wet omschreven voorwaarden vervuld zijn, wil men zich met succes op de rechtvaardigingsgrond beroepen.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...