PB : 17/11/2017 : Cijfers: Antwerpen vervreemdt in sneltempo

Cijfers: Antwerpen vervreemdt in sneltempo

 

Filip Dewinter: “Burgemeester De Wever ondergaat slaafs het lakse asiel- en immigratiebeleid van de staatssecretaris voor asiel en migratie, zijn partijgenoot Theo Francken. Jaar na jaar vestigen zich immers meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU. Ondertussen gaat ook de witte stadsvlucht gewoon door. Er is een omvolking gaande waarbij autochtonen in Antwerpen en omliggende gemeenten worden vervangen door allochtonen.”

Uit antwoorden van Antwerps burgemeester Bart De Wever op vragen van gemeenteraadslid Filip Dewinter blijkt dat Antwerpen in sneltempo vervreemdt. Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU, terwijl de witte stadvlucht aanhoudt. Door deze omvolking wordt de Antwerpenaar binnen afzienbare tijd minderheid in zijn eigen stad en binnen enkele decennia zijn we minderheid in eigen land, met alle culturele en sociaaleconomische gevolgen van dien: onze stabiele beschaving en vrije samenleving is bezig te verdwijnen.

In 2014 kwamen er in Antwerpen Stad in totaal 29.712 nieuwe mensen bij. In 2015 waren dat er 32.035 en in 2016 33.669 (zie tabel onder vraag 1). Tegelijkertijd verlieten in die jaren respectievelijk in totaal 30.780, 30.875 en 32.010 mensen de stad (zie tabel onder vraag 8).

De stijging van het aantal nieuwe inwoners is geheel te wijten aan het feit dat steeds meer mensen met een migratieachtergrond, afkomstig uit de EU en vooral van buiten de EU, zich in Antwerpen vestigen. Terwijl het aantal nieuwe autochtonen dat zich in Antwerpen Stad vestigt stagneert rond de 12.000 per jaar, steeg het aantal nieuwe inwoners afkomstig uit de EU van 8.404 in 2014 naar 9.027 in 2016. Het aantal nieuwe inwoners afkomstig van buiten de EU steeg van 8.690 in 2014 naar 10.817 in 2015 en 12.012 in 2016. Het aantal mensen afkomstig van buiten de EU dat zich in Antwerpen vestigt steeg dus op twee jaar tijd met 3.322, een toename van 38%. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 2.)

Jaarlijks vestigen er zich in Antwerpen dus meer mensen met een migratieachtergrond (EU en niet-EU) dan autochtonen, en het aandeel nieuwe inwoners met een migratieachtergrond wordt daarin jaar na jaar groter (ook het aandeel niet-EU wordt daarin jaar na jaar groter):

2014: 17.094 of 58% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (29,4% of 8.690 niet-EU)
2015: 19.727 of 62% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (34,1% of 10.817 niet-EU)
2016: 21.039 of 63% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (36% of 12.012 niet-EU)
(zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 2)

Dit is vooral een gevolg van het feit dat de als vluchteling erkende asielzoekers doorgaans naar steden zoals Antwerpen trekken.

Kijken we naar de leeftijd, dan zien we dat de nieuwe inwoners zich vooral bevinden in de leeftijdscategorie 25-39-jarigen, goed voor jaarlijks ongeveer 44% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen (zie tabel onder vraag 3).

Wat de districten betreft vestigden de nieuwe inwoners zich vooral in het district Antwerpen: in totaal 16.004 in 2014; 17.731 in 2015; 18.011 in 2016, telkens goed voor ongeveer 54% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen. Het district Deurne staat op de tweede plaats met een totaal van 3.239 nieuwe inwoners in 2014; 3.506 in 2015; 3.817 in 2016, telkens goed voor ongeveer 11% van het totaal aantal nieuwe inwoners in Antwerpen. Op de derde plek staat Berchem, nipt gevolgd door Borgerhout, waar jaarlijks in totaal 7 à 8% van de nieuwe inwoners in Antwerpen zich vestigde. Merksem en Wilrijk staan op plaats vijf en zes. Berendrecht-Zandvliet-Lillo is het district waar zich jaarlijks in totaal het minste nieuwe inwoners vestigden. (Zie tabel onder vraag 4.)

Opgesplitst naar herkomst vindt u de cijfers in de tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 5. Daaruit blijkt dat hoe dichter bij de stad, hoe groter het aandeel nieuwe inwoners is dat een migratieachtergrond heeft. Met name in het district Antwerpen is dit frappant:

2014: 10.138 of 63% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (32,2% of 5.124 niet-EU)
2015: 11.864 of 68% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (37% of 6.448 niet-EU)
2016: 12.116 of 68% van de nieuwe inwoners heeft migratieachtergrond (39% of 6.931 niet-EU)

Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren waren in 2016 nog de enige twee districten waar het aantal nieuwe autochtonen dat zich vestigde groter is dan het aantal nieuwe inwoners met een migratieachtergrond.

Tegelijkertijd blijft de witte stadsvlucht aanhouden:

Het aantal autochtonen dat Antwerpen Stad verlaat lag de jongste drie jaar rond in totaal 15.000 per jaar, terwijl er jaarlijks in totaal ongeveer 12.000 bijkwamen.

Het aantal mensen afkomstig uit de EU dat de stad verliet was 6.319 in 2014 en 7.464 in 2016, terwijl er meer bijkwamen: 8.404 in 2014 en 9.027 in 2016. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 9.)

Het aantal mensen afkomstig van buiten de EU dat de stad verliet was 8.805 in 2014, 8.831 in 2015 en 9.087 in 2016, terwijl er in 2015 en 2016 een pak meer bijkwamen: 10.817 in 2015 en 12.012 in 2016. In 2014, vóór de zogenaamde vluchtelingencrisis, kwamen er 8.690 bij terwijl er 8.805 (ietsje meer) de stad verlieten. (Zie tabel ‘Op basis van herkomst’ onder vraag 9.) Naast de witte stadsvlucht is er dus ook een duidelijke uitzwerming van mensen met een migratieachtergrond naar gemeenten nabij Antwerpen.

Ook in de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren, in 2016 nog de enige twee districten waar het aantal nieuwe autochtonen dat er zich vestigt groter was dan het aantal nieuwe inwoners met een migratieachtergrond, is het aantal autochtonen dat jaarlijks het district verlaat groter dan het aantal autochtonen dat zich er jaarlijks vestigt.

De Antwerpse stadsverlaters vestigen zich vooral in Schoten, Brasschaat, Mortsel, Edegem, Kapellen, Zwijndrecht, Borsbeek, Wommelgem, Gent, Stabroek, Wijnegem en Beveren (zie tabel onder vraag 13).

Filip Dewinter: “Als dit zo doorgaat zijn we binnen afzienbare tijd minderheid in eigen stad en binnen enkele decennia in eigen land. De federale regering moet de instroom stoppen en lokale besturen moeten een inschrijvingsstop invoeren voor vreemdelingen.”

Als bijlage vindt u de antwoorden met de genoemde tabellen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

20171113_SV_00188

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...