PB : 17/11/2017 : Unia weigert mee te werken aan eigen evaluatie: te gek voor woorden

Unia weigert mee te werken aan eigen evaluatie: te gek voor woorden

 

Vlaams Belang wil dat Vlaamse regering financiering van Unia onmiddellijk stopzet en ontslag eist van Els Keytsman

 

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens noemt de weigering van Unia om deel te nemen aan de eigen evaluatie “te gek voor woorden” en wil dat de financiering van Unia meteen wordt stopgezet en dat de Vlaamse regering het ontslag van Els Keytsman vraagt.

Begin dit jaar werd een polemiek tussen de ministers Homans en Demir over het controversiële beleid van Unia breed uitgesmeerd in alle media. Minister Homans stelde toen terecht dat “Unia niet neutraal is en maar één doelgroep verdedigt, namelijk de allochtonen”. De minister kondigde toen aan dat ze Unia zou laten evalueren door een neutrale instantie. Vlaams parlementslid Chris Janssens informeerde al meerdere malen naar de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie, die maar niet opgestart geraakte. De reden staat nu in een pas ontvangen antwoord van de minister (zie bijlage) aan Janssens, dat door de minister ook rechtstreeks aan de pers werd gecommuniceerd:  er komt volgens Homans geen evaluatie van Unia omdat … Unia haar medewerking zou weigeren en zonder die medewerking is een evaluatie gedoemd te mislukken.

Chris Janssens noemt dit te gek voor woorden: “Een instelling die 7,7 miljoen euro overheidsgeld ontvangt, waarvan 802.952 euro van de Vlaamse regering, weigert dus tegenover een bevoegde minister om zichzelf te laten evalueren. Dit is werkelijk ongezien.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vraagt dan ook een stevige reactie van de Vlaamse regering tegenover de arrogantie van Unia. Janssens: ” In de pers verneem ik dat Homans nu ‘een aantal pistes op tafel wil leggen voor de toekomst van het gelijkekansenbeleid’. Heel het debat over Unia dreigt weer te verzanden in een ganse reeks ‘onderzoeken’ en parlementaire praatsessies, zonder dat effectieve maatregelen volgen. Dat hebben we al gezien met betrekking tot het Minderhedenforum en de Diyanetmoskeeën. Ook in deze dossiers sprak de minister ooit straffe taal. Het uiteindelijke resultaat is dat 12 van de 13 erkende Diyanetmoskeeën nog steeds met belastinggeld gefinancierd worden en dat het Minderhedenforum extra subsidies kreeg. Ondanks alle geformuleerde kritiek, krijgt ook Unia van de verschillende regeringen meer geld dan ooit tevoren.”  

Chris Janssens vraagt daarom nu eindelijk een stevige reactie van de minister op de Unia-arrogantie: “De Vlaamse regering moet de financiering van Unia met onmiddellijke ingang stopzetten en het ontslag van Unia-directeur Els Keytsman eisen.” Chris Janssens zal minister Homans hierover volgende week scherp bevragen in het Vlaams Parlement. Ten gronde blijft het Vlaams Belang overigens nog steeds de afschaffing van Unia vragen.

 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Uniavraag

Uniaantwoord

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...