PB : 20/02/2017 : Agressie tegen sociaal inspecteurs fors toegenomen

Agressie tegen sociaal inspecteurs fors toegenomen
 

Senator Guy D’haeseleer pleit voor strengere bestraffing
 

Uit gegevens die minister van Sociale Zaken Maggie De Block aan Vlaams Belang-senator Guy D’haeseleer bezorgde, blijkt dat het aantal gevallen van agressie tegen sociale inspecteurs de jongste jaren fors is toegenomen. D’haeseleer vraagt dan ook dat er strengere straffen worden gesteld op bedreiging en fysiek geweld tegen sociale inspecteurs.

In 2013 deden er zich 2 gevallen voor van agressie tegen sociale inspecteurs, in 2014 waren er 3 incidenten, maar in 2015 steeg dit fors tot 13 en in 2016 zelfs tot 18 voorvallen. Dat komt op 4 jaar tijd dus neer op een vernegenvoudiging.

Guy D’haeseleer vindt dit een zeer verontrustende evolutie: “Ik stel vast dat door de teloorgang van de sociale samenhang en het vervagen van een duidelijk normen- en waardenkader er in de samenleving duidelijk een verruwing aan de gang is en dat uit zich ook in de agressie tegen sociale inspecteurs. Dat vind ik onaanvaardbaar, vooral omdat deze mensen reeds vaak in moeilijke omstandigheden moeten werken.

Nochtans blijkt dat, wanneer van deze feiten aangifte wordt gedaan bij de politie, die doorgaans wel tot een strafrechtelijke vervolging én veroordeling leiden. Het gerecht doet dus wel degelijk zijn werk in deze zaken.

D’haeseleer: “Het enige besluit dat ik hieruit kan trekken, is dat de bestaande straffen blijkbaar niet afschrikwekkend genoeg zijn om dit soort gevallen van agressie te vermijden. Ik denk daarom dat het noodzakelijk is dat de wetgever zich daarover moet bezinnen en desgevallend de straffen in dat verband moet optrekken. Ik zal de minister van Sociale Zaken daar alvast over vatten.

Bijlage: schriftelijke vraag nr. 6-1123 van senator D’haesleer aan de minister van Sociale Zaken

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

6-1123 – D’HAESELEER_Sociale inspecteurs_gecoördineerd antwoord

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...