PB : 20/03/2017 : Uitstel eerste schooldag voor Offerfeest? Het Vlaams Belang vraagt minister Crevits niet toe te geven

Uitstel eerste schooldag voor Offerfeest? Het Vlaams Belang vraagt minister Crevits niet toe te geven

 

Chris Janssens: “In plaats van steeds weer aan te passen aan de islam, zou onderwijs beter duidelijk maken dat onze regels en waarden primeren boven religieuze.”

 

Het Vlaams Belang vraagt minister van Onderwijs Hilde Crevits om voet bij stuk te houden en de start van het schooljaar niet uit te stellen. Vanuit het katholiek en het gemeenschapsonderwijs wordt immers de vraag gesteld het schooljaar 2017-2018 niet te laten starten op 1 september zoals al jaar en dag het geval is, maar op 4 september omdat op 1 september het islamitische Offerfeest plaatsvindt.

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, stelt vast dat er tegenwoordig geen maat meer staat op de zelfislamisering van ons onderwijs: “Eerst moest rekening gehouden worden met de islamitische voedingsgewoonten en werden halal-maaltijden ingevoerd op school. Vervolgens moesten de examenroosters aangepast worden aan de ramadan. En daarna kwam het katholiek onderwijs op de proppen met plannen om islamitische gebedsruimtes te voorzien, vrijwillige islamlessen te organiseren en de hoofddoek opnieuw onze schoolgebouwen binnen te laten dringen. Nu wil men het schooljaar zelfs later laten beginnen. Wat zal het volgende zijn? Meisjes achteraan de klas zetten?

Voor het Vlaams Belang zouden de onderwijskoepels in plaats van steeds weer op de knieën te vallen voor de islam, beter eens starten met het opnieuw propageren van de waarden van onze beschaving en duidelijk maken dat we in een seculiere samenleving leven en dat het bijvoorbeeld niet opgaat dat leerlingen de start van het schooljaar zouden missen omdat er diezelfde dag toevallig een religieus feest plaatsvindt. De eerste onderwijsdag moet primeren boven een religieus feest.

Chris Janssens: “Ik vraag minister Crevits dan ook nadrukkelijk niet toe te geven aan dit verzoek van de onderwijskoepels en duidelijk te maken dat wie als moslim een plaats wil hebben in onze samenleving ook de spelregels van onze samenleving moet respecteren.” Het Vlaams Belang vraagt de Vlaamse regering bovendien om eindelijk een einde te maken aan de facilitering en betoelaging van de islam en onder meer het islamonderricht in onze scholen en de subsidiëring van moskeeën te stoppen.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...