PB : 20/11/2017 : Genks stadhuis ter beschikking gesteld voor lezing die aanzet tot islamitisch fanatisme

Genks stadhuis ter beschikking gesteld voor lezing die aanzet tot islamitisch fanatisme

 

Chris Janssens: “Blijkbaar beseffen sommigen nog steeds niet dat we in oorlog zijn met het islamextremisme.”

 

Het is waanzin dat een boodschap van religieus fanatisme kan en mag verspreid worden via een lezing in het stadhuis van Genk”, zo reageert Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Genkse gemeenteraad en het Vlaams Parlement, op de berichten dat moslimextremisten van het Genkse stadhuis gebruik konden maken om een boodschap te verkondigen die haaks staat op elke integratiegedachte.

Op de bewuste lezing ‘van de wieg naar het graf’ dienden vrouwen achteraan de zaal plaats te nemen, terwijl de mannen vooraan mochten zitten. De aanwezigen werden opgeroepen om niet op café te gaan of geen plaatsen te frequenteren waar alcohol wordt gedronken en om zich af te schermen van muziek. Muziek wordt in de islam immers net als alcohol voorgesteld als slecht, als ontucht. Chris Janssens: “De aanwezige moslims werden door de organisatoren dus opgeroepen zich volledig terug te trekken uit de samenleving. Immers, overal in onze samenleving wordt men wel geconfronteerd met alcohol of muziek.”

Chris Janssens vindt het absoluut onaanvaardbaar dat een evenement waar dergelijke extreme ideeën verspreid worden, ongehinderd kon plaatsvinden in het Genkse stadhuis: “Het is toch al te gek dat in een periode van ongeziene islamterreur waarbij de overheid vele miljoenen investeert om op een krampachtige manier jongeren te deradicaliseren, dergelijke boodschappen worden gefaciliteerd door de overheid zelf.” Nu blijkt zelfs dat één van de moslimpredikers die de lezing in het Genkse stadhuis gaf, eerder op Facebook had opgeroepen om geld te storten voor een terreurverdachte.

Chris Janssens roept de overheden op om een einde te maken met het gedoogbeleid tegenover dergelijke radicale islamitische boodschappen: “Blijkbaar begrijpen onze beleidsmakers nog steeds niet dat we in oorlog zijn met het islamextremisme. Moslimfanatici worden geen strobreed in de weg gelegd wanneer ze hun extreme boodschappen willen verkondigen. De federale regering moet buitenlandse moslimextremisten uit ons land houden. Het Genkse stadsbestuur en andere overheden moeten er nauwlettender op toezien aan wie en waarvoor ze hun infrastructuur ter beschikking stellen. Dit is zeker niet voor herhaling vatbaar.” Chris Janssens zal de kwestie op de agenda zetten van de Genkse gemeenteraad.

 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...