PB : 20/12/2017 : EU-elite steekt Rubicon over in Polen

EU-elite steekt Rubicon over in Polen

 

Vandaag is een Rubicon overgestoken. Het inroepen van artikel 7 van het Verdrag van de Europese Unie door de Europese Commissie tegen Polen is een schande. Een niet verkozen orgaan hakt met deze maatregel in op de soevereiniteit van lidstaat Polen.

Het is niet alleen een schande, het is ook hypocriet. Diezelfde Europese Commissie kijkt de andere kant uit wanneer de zogenaamde Europese waarden en de grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, informatie, vergadering en vereniging worden gekrenkt in een andere lidstaat, namelijk Spanje.

De Europese Commissie probeert op deze manier ook de druk op andere ‘stoute’ lidstaten, in het bijzonder de Visegrad-landen, te verhogen, ook inzake andere dossiers, meer bepaald hun verzet tegen ongebreidelde immigratie en de hervestigingspolitiek van de Unie.

Gesteld dat de Commissie er in zou slagen het stemrecht van Polen en eventuele andere lidstaten in de toekomst af te pakken, betekent dit ook dat de Commissie voor zichzelf een vrij pad creëert voor haar strategie van de ‘ever closer union’, waarin de unanimiteit overboord wordt gegooid en weerspannige lidstaten buitenspel worden gezet.

Het heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid voor lidstaten die menen dat zij nog over hun eigen binnenlandse aangelegenheden mogen beslissen. Het is aan hen om hieruit de nodige besluiten te trekken over hun verhouding met de Europese Unie.

Dit is in ieder geval geen Europese samenwerking meer, maar een gecentraliseerde supranationale eenheidsstaat. Dit moet ophouden en in de toekomst onmogelijk gemaakt worden.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...