PB : 21/11/2017 : Anti-racismecampagne Brusselse regering: wereldvreemd!

Anti-racismecampagne Brusselse regering: wereldvreemd!

 

Een trein die terugkwam uit Walibi, waarop allochtone relschoppers reizigers terroriseerden en met de noodrem speelden. Een straat in Anderlecht waar Syriërs en allochtone buurtbewoners massaal op de vuist gaan. Een wijk in datzelfde Anderlecht waar lijnbussen onder vuur worden genomen. Een straat in Brussel-centrum waar na een voetbalmatch van de Marokkaanse nationale ploeg honderden jonge criminelen auto’s in brand steken, winkels vernielen en plunderen en trachten huizen in de fik te zetten. En dat alles op nog geen twee weken tijd.

Maar hét probleem in Brussel is natuurlijk het racisme, zo blijkt uit de eerder wereldvreemde campagne die de Brusselse regering en Staatssecretaris Debaets deze week op poten hebben gezet. Met een affiche- en socialemedia campagne en een speciale website wil Debaets oproepen om gevallen van racisme te melden bij UNIA.

In plaats van een zoveelste campagne waarbij de autochtone Brusselaar gemakshalve wordt weggezet als racist zou de Brusselse regering het geld hiervoor beter besteden aan enerzijds het wegwerken van het taalracisme waar ze zelf hoofdverantwoordelijke voor is, en anderzijds aan maatregelen om de wederkerende migrantenrellen in Brussel te voorkomen.

Want de meest geïnstitutionaliseerde vorm van racisme in Brussel is inderdaad het anti-Vlaams racisme waar de Brusselse regering zelf vol goesting aan meewerkt. De jaarlijkse rapporten van de Brusselse vice-gouverneur bewijzen dit keer op keer. En laat dit taalracisme nu net het soort van racisme zijn waar UNIA weigert tegen op te treden, en waar ook de hele campagne van de Brusselse regering opnieuw met geen woord over rept.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep alle Brusselse Vlamingen en alle Nederlandstalige bezoekers van de hoofdstad op om massaal hun ervaringen met het Brusselse taalracisme door te sturen naar UNIA. Nederlandsonkundige loketbediende bij de MIVB? Klacht indienen! Niet in het Nederlands geholpen in een Iris-ziekenhuis? Klacht bij UNIA indienen. Misschien dat het overgesubsidieerde UNIA er op die manier alsnog in zal slagen om nuttig werk te verrichten.”

 

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...