PB : 21/12/2017 : Lage Emissiezone Brussel: onduidelijkheid troef voor oldtimers

Lage Emissiezone Brussel: onduidelijkheid troef voor oldtimers

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het hele grondgebied van de 19 gemeenten een permanente lage emissiezone. De eerste toegangsbeperkingen gaan in 2018 van start en dan volgt een gefaseerde invoering tot 2025. De controle zal op basis van de nummerplaat van het voertuig en met behulp van camera’s uitgevoerd worden. Concreet zullen de administratieve boetes maar liefst 350 € bedragen – een veelvoud van de boetes in pakweg Antwerpen.

Voor bezitters van oldtimers (O-nummerplaat) wordt er een uitzondering voorzien. Op de webstek van de LEZ lezen we dat er een uitzondering komt voor  “Voertuigen met een Belgisch “O” kenteken (overeenkomstig artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen) die reeds langer dan 30 jaar in verkeer zijn gesteld; en voor de voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, die reeds langer dan 30 jaar in verkeer zijn gesteld.”

Nu is het zo dat tot voor 2017 een voertuig ouder dan 25 jaar als oldtimer werd beschouwd. Die leeftijd werd opgetrokken naar 30 jaar, maar er werd federaal voorzien in een overgangsregeling voor voertuigen die reeds de leeftijd van 25 jaar bereikt hadden begin 2017, maar bij de nieuwe reglementering nog geen 30 jaar oud waren.  Dit om te vermijden dat een voertuig dat in 2016 nog een oldtimer was, in 2017 plots geen oldtimer meer zou zijn.

In de communicatie rond de Brusselse LEZ wordt deze overgangsmaatregel  echter helemaal niet vermeld, en houdt men het op “voertuigen ouder dan 30 jaar”. Het Vlaams Belang dringt er bij de Brusselse regering op aan om ook voor de LEZ een overgangsmaatregel voor oldtimers te voorzien, en dit ook als dusdanig heel duidelijk te communiceren op de website rond de LEZ en de andere communicatie hierrond. De onduidelijkheid die vandaag bestaat over het statuut van wagens met een O-plaat tussen de 25 en de 30 jaar oud is voor de Vlaams-nationalistische partij onaanvaardbaar.

 

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...