PB : 24/02/2017 : Vlaams Belang dient voorstel van decreet in: “Geen sociale woningen meer voor Marokkanen en Turken indien hun landen niet meewerken aan fraude-opsporing.”

Vlaams Belang dient voorstel van decreet in: “Geen sociale woningen meer voor Marokkanen en Turken indien hun landen niet meewerken aan fraude-opsporing.”

 

Guy D’haeseleer hekelt getalm en gedoogpolitiek van minister Homans met betrekking tot deze kwestie

 

Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) dient een voorstel van decreet in dat Marokkanen en Turken en andere onderdanen van landen die niet meewerken aan Vlaamse fraude-opsporing uitsluit van onze sociale huisvesting. Uit een ‘werknota onroerende eigendom in het buitenland’ van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) blijkt immers dat deze landen geen verdragen willen afsluiten die onderzoek naar eigendommen van huurders van sociale woningen door Vlaanderen op hun grondgebied zouden mogelijk maken omdat ze er zelf geen belang bij hebben.

Guy D’haeseleer, lid van de commissie Wonen van het Vlaams Parlement, stelt vast dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord weliswaar afsprak dat “elke vorm van fraude in de sociale huisvesting moet worden uitgesloten”, maar dat minister Homans nog geen enkele oplossing heeft om een einde te maken aan fraude door allochtone sociale huurders die een eigendom in het buitenland hebben. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan medewerking van de herkomstlanden.

Uit een door Guy D’haeseleer opgevraagde ‘werknota onroerende eigendom in het buitenland’ van minister Homans blijkt dat er nu  “rondetafelconferenties met verschillende overheidsdiensten zullen georganiseerd worden om de kwestie van de buitenlandse eigendommen te ‘bestuderen“. Guy D’haeseleer is het getalm van minister Homans meer dan beu: “Ondertussen is men al 15 jaar bezig met het bestuderen van deze problematiek en worden veel sociale woningen bezet door mensen die er eigenlijk niet thuishoren. Ik vind het meer dan onvoldoende dat de minister nog steeds geen concrete oplossingen heeft om deze ernstige vorm van fraude te bestrijden en blijkbaar enkel maar wil beginnen aan een zoveelste rondje ‘studeren’ over het thema. We zijn nochtans al over de helft van de legislatuur.”

Het Vlaams Belang-parlementslid vindt dat er nu concreet actie moet worden ondernomen om een einde te maken aan het gedoogbeleid tegenover allochtone sociale huurders met eigendommen in het buitenland. Uit een rapport blijkt dat 60% van de Marokkanen in ons land een eigendom in het thuisland heeft. Guy D’haeseleer: “Ik vrees dat zolang de herkomstlanden niet willen meewerken met de opsporing van fraude er geen oplossing kan bereikt worden. Vlaanderen moet die landen dus onder druk zetten. Dit kan enkel door geen sociale woningen meer toe te wijzen aan Marokkanen, Turken en andere nationaliteiten zolang hun landen het spel niet correct spelen. Het feit dat meer dan 100.000 mensen op de wachtlijst staan, maakt het gedogen van deze fraude compleet immoreel.”

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

notaHomans

vvd

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...