PB : 24/10/2017 : Thyssen, Peeters en De Backer blij met dode mus

Thyssen, Peeters en De Backer blij met dode mus

 

Vreemde bouwvakkers of vrachtwagenchauffeurs nemen, wegens de open grenzen van de Europese Unie, onze Vlaamse jobs in. Verschillende sectoren worden hierdoor geconfronteerd met een nooit eerder gezien banenverlies. De door de Europese ministers van Werk goedgekeurde wijziging van de detacheringsrichtlijn zal hier geen verandering in brengen. Het Vlaams Belang pleit tegen de open grenzen en voor ten minste een regeling waarbij wie hier werkt hier sociale zekerheid betaalt.

Sociale dumping leidt tot sociale wantoestanden, niet alleen in de bouw en het transport, maar steeds vaker ook in andere sectoren zoals de metaalsector, de bewakingsindustrie schoonmaakbedrijven, slachthuizen en zelfs de IT-sector.

Ondanks het feit dat de Belgische detacheringswet al verder gaat dan de bestaande Europese minimumbepalingen, bleef de Belgische wet zo lek als een zeef en liet die de deur wijd open voor allerhande misbruiken. De door Marianne Thyssen (CD&V) voorgestelde herziening van de detacheringsrichtlijn waarover de Europese ministers van Werk maandagavond een akkoord hebben bereikt, gaat niet verder dan deze manke Belgische wet. Het bereikte akkoord zal dus ten gronde niets veranderen. Gerolf Annemans: “Men kan de herziening terecht bestempelen als het in Europa opdringen van de volstrekt ontoereikende Belgische agenda tegen sociale dumping. Hoogstens zal deze herziening de loon-lat gelijk leggen in gans Europa, maar voor de Vlaamse strijd tegen sociale dumping brengt deze herziening niets bij. Ook de overeengekomen maximumduur van detachering van 12 maanden, verlengbaar tot 18 maanden volstaat niet. Wij pleiten voor een maximumduur van 6 maanden, met uitzondering voor bepaalde sectoren waar een langere duur gerechtvaardigd is.” Bovendien werd de transportsector niet opgenomen in het akkoord.

De strijd voor Vlaamse jobs, ondernemingen en welvaart

Annemans: “Vlaamse werkgevers en werknemers durven al eens van mening verschillen, maar rond deze kwestie is er eensgezindheid: bedrijven moeten immers Vlaamse werknemers ontslaan en gaan uiteindelijk failliet omdat ze niet langer concurrentieel zijn. Vriend en vijand zullen erkennen dat er slechts twee mogelijkheden zijn om sociale dumping te bestrijden: ofwel de open grenzen in vraag stellen ofwel buitenlandse werknemers hier sociale bijdragen laten betalen. CD&V, Open VLD en N-VA kiezen ervoor om te blijven rommelen in de Europese marge terwijl ze zelf, federaal, de sleutel in handen hebben. Vlaams Belang pleit ervoor om onmiddellijk de bestaande Belgische detacheringswet uit te breiden met sociale bijdragen. Het sociaal en economisch bloedbad in de bouw- en transportsector moet stoppen!”

Dimitri Hoegaerts
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...