PB : 27/09/2017 : Gerolf Annemans: “Europese Commissie subsidieert massa-immigratie”

Gerolf Annemans: “Europese Commissie subsidieert massa-immigratie”

 

Vandaag raakte bekend dat de Europese Commissie een bedrag van 500.000 miljoen euro belastinggeld opzijzet om onder de noemer ‘bescherming van de buitengrenzen’ in feite datgene te doen waar de EU-elite onklopbaar in is, namelijk de verdere massa-immigratie naar Europa te bevorderen.

De Commissie wil de komende twee jaar 50.000 vluchtelingen opnemen in de EU, waarbij ze 10.000 euro belooft per vluchteling aan de lidstaten die meehelpen aan de opvang. De kwalijke ontdekking van vandaag is dat dit gebeurt met alweer een injectie van belastinggeld, wat dus neerkomt op het subsidiëren van de massa-immigratie.

Het Vlaams Belang en de Europese fractie ENV hebben hier altijd voor gewaarschuwd en vandaag stellen we vast dat onze bezwaren meer dan ooit geldig blijven: de ‘bescherming van de buitengrenzen’ is in feite een codewoord voor meer immigratie, meer overzetten van Afrikanen en anderen en meer EU-waanzin op dat vlak.

Het Vlaams Belang doet opmerken dat de Belgische regering en de N-VA in het bijzonder op geen enkele ministerraad op Europees niveau de gang van zaken fundamenteel in vraag stelt en in feite gewoon dit systeem in stand houdt. Voor het Vlaams Belang moeten de grenzen gesloten worden, de mensensmokkelaars hard aangepakt en de bevoegdheden van de EU totaal ingeperkt.

Alleen de lidstaten moeten bevoegd zijn en zij moeten vrij en ongebonden kunnen optreden tegen de massa-immigratie in plaats van te moeten aanzien hoe boven de hoofden van de burgers alles wordt bedisseld door de ondemocratische structuren van de Europese Unie.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...